Sėkmė aplanko tik tą, kuris jos laukdamas ką nors daro

          Giedrius Taujenis – buvęs Joniškio žemės ūkio mokyklos mokinys su namų ūkio meistro diplomu. Savarankiškas, žingeidus vaikinas nesustojo vietoje – baigė dar ir mechanikos inžinerijos bakalauro, po to – ir magistro studijas Šiaulių universiteto technologijos fakultete. Dabar jis mechanikos inžinierius . Šios veržlios savybės būtent ir sukuria žmogui asmeninę sėkmę profesinėje srityje – šiandien Giedrius yra sėkmingas Šiaulių UAB „Salda“ Produktų vystymo grupės vadovas, plačiausiai galintis papasakoti apie visų rūšių komandos gaminamą vėdinimo įrangą – nuo kanalinių ventiliatorių, rekuperatorių, skirtų gyvenamosioms patalpoms, iki sudėtingo modulinio ultramodernios konstrukcijos įrenginio ekspozicijų centrui ar pramonės įmonei.

          Jo vadovaujamos komandos kuriami nauji gaminiai išbandomi moderniausioje visoje Centrinėje Europoje tyrimų laboratorijoje „SIVENTA“, kur kiekvienas vėdinimo įrenginys pereina griežtą testavimą, įskaitant ir darbą ekstremaliomis oro sąlygomis, o produkcija eksportuojama į daugiau nei 30 pasaulio šalių – puikiai vertinama visose Europos valstybėse bei už jos ribų – Indijoje, Artimuosiuose Rytuose, Šiaurės Afrikoje ir net Pietų Amerikoje.  

          Giedrius prisipažįsta, kad besimokydamas vidurinėje mokykloje mokslais mažai domėjosi, labiau rūpėjo draugai. Po devintos klasės daug negalvojęs pasirinko Joniškio žemės ūkio mokyklą. Konkrečios  savo ateities vizijos tikrai neturėjo. Šeimoje žemdirbių nebuvo, tad rinktis žemdirbišką profesiją nematė prasmės. Pagalvojo, kad gal kada gyvenime praverstų namų ūkio meistro diplomas. Šiandien profesionalus inžinierius visai teigiamai vertina tai, ko šioje mokykloje išmoko – mūryti, tinkuoti, traktorių vairuoti. Tos žinios ir dabar kartais praverčia atliekant šeimos namuose smulkius remonto darbus. Būtent Joniškio žemės ūkio mokykloje Giedrius subrendo kaip asmenybė – tapo savarankiškesnis atsirado daugiau noro ir energijos ieškoti, siekti. „Mokykla, ypač mylimiausia auklėtoja Stasė Griniūtė, padėjo išsiugdyti atsakomybę. Tuo metu gaudavome stipendijas. Tai buvo pirmosios asmeninės pajamos, kurias išmokome tvarkyti. Galiu pasakyti, kad ši mokykla sugrąžino žingeidumą mokslui, siekti daugiau,“ – apie teigiamus gyvenimo pokyčius, prasidėjusius būtent Joniškio žemės ūkio mokykloje, pasakoja Giedrius Taujenis.

          Todėl įgijęs vidurinį išsilavinimą ir gavęs namų ūkio meistro diplomą Giedrius dairėsi, kur galėtų mokytis aukščiau. Smulkiai suplanavo keletą pasirinkimų, iš anksto pareiškė norą studijuoti į kelis fakultetus, tačiau sėkmei nusišypsojus nedvejodamas pasirinko Šiaulių Universiteto Technologijos fakultetą – mechanikos inžinerijos specialybę.

          Namuose tikrai turėjau ne vieną konstruktorių, mėgau su jais konstruoti kranus, automobilius ir panaš., tačiau tikrai nebuvau dėl jų pametęs galvos. Būdavo įdomu suprasti kaip kas veikia, praktiškai su kiekviena diena  sau pripažindavau, kad mokslas, žinios – ne blogis, o gėris, – pasakoja Giedrius Taujenis, nesustojęs ir tada, kai gavo mechanikos inžinerijos bakalauro diplomą. Užsibrėžė tikslą ir studijas tęsė magistratūroje. Nesustoja ir dabar – inžinierius visada turi būti vienu žingsniu toliau už šiandieną, todėl jo gyvenimo kelyje mokslas, žingeidumas, tobulėjimas savo profesinėje srityje yra nuolatiniai palydovai.

          Tokią sėkmę asmeniniame gyvenime lėmė ir Giedriaus asmeninės savybės – jis visada pradėtą darbą pabaigia. Ir tai daro kaip tik galima geriausiai.

          Prieš 16 metų, paskutiniame magistratūros kurse Giedrius Taujenis įsidarbino UAB „Salda“, užsiimančioje  vėdinimo įrenginių  projektavimu ir gamyba, inžinieriumi konstruktoriumi. Jam nereikėjo dairytis darbo pasiūlymų užsienyje, nes  kūrybinis techninis darbas, darbo sąlygos, darnus kolektyvas ir net  atlygis jį tenkino.

          Šiandien Giedrius Taujenis – tos pačios UAB „Salda“  Produktų vystymo grupės vadovas. Jam pavaldi 28 žmonių – mechanikos inžinierių, elektrotechnikos inžinierių, programuotojų, dizainerių   – komanda. Praktiškai nėra nė vieno bendrovės sukurto ir pagaminto įrenginio, prie kurio nebūtų prisidėjusios racionalios Giedriaus mintys ir rankos, pradedant nuo techninių užduočių sudarymo iki galutinio produkto pagaminimo.

          Savo namuose  jis irgi turi įsirengęs  savo darbovietės įrenginį – rekuperatoriu su plokšteliniu šilumokaičiu RIS 700PE EKO, kuris skirtas  gyvenamosioms patalpoms vėdinti, orui valyti ir pašildyti. Šio įrenginio kūrimo procese dalyvavo ir pats Giedrius, todėl  keista būtų, jei pats savo darbo vaisiais nesinaudotų.

           „Man patinka dabartinė veikla, tai, ką darau kasdien. Iki šiol kasdien domiuosi įvairiomis naujovėmis, galimybėmis ir tikrai dar nežinau, kur visa tai mane nuves. Bet, tikiu, kad  einu teisingu keliu. Todėl ir dabartiniams Joniškio žemės ūkio mokyklos moksleiviams linkiu būti žingeidiems, kasdien sužinoti vis ką nors daugiau, domėtis įvairiais dalykais. Mane asmeniškai tas įvairiapusiškumas ir veda pirmyn. Sėkmingos karjeros receptas ir yra visumos suvokimas – matyti ir galvoti ne tik apie tai, kas man asmeniškai aktualu čia ir dabar, bet ir suprasti, kas buvo prieš mane ir kas bus po manęs…“ – filosofiškai ir draugiškai pataria  vėdinimo įrenginių, iškeliaujančių plačiai po Europą ir už jos ribų, kūrybinės grupės vadovas Giedrius Taujenis, kuriam gyvenimo džiaugsmo taurę pripildo dar ir žūklė, sportas, draugų kompanija bei gera knyga rankose.

,,Sidabrės,, laikraščio redaktorė Lina RUDNICKIENĖ

Straipsnis ,,Sidabrėje,, Nr. 24 ; 2021 m. kovo mėn. 31 d.; psl.5-6;