Sektorinis Šiaurės Lietuvos žemės ūkio technologijų ir technikos praktinio mokymo centras Joniškio žemės ūkio mokykloje

Projektas Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-002


Projekto pradžia
– 2010 m. gruodžio 27 d.
Projekto pabaiga – 2013 m. spalio 31 d.
Pasirašyta projekto Finansavimo ir administravimo sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra – 2011 m. gegužės 2 d.

Projekto vertė – 11.648.820,00 Lt

Siekiant pagerinti Joniškio žemės ūkio mokyklos žemdirbiškųjų specialybių praktinio mokymo bazę (sena bei susidėvėjusi mokymo įranga, prasta turimų pastatų techninė būklė), įgyvendinamas projektas „Šiaurės Lietuvos žemės ūkio technologijų ir technikos praktinio mokymo centras Joniškio žemės ūkio mokykloje“, kurio pagrindinistikslas – gerinti Šiaurės Lietuvos besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas dėstytojams kelti kvalifikaciją, įkuriant žemės ūkio sektoriaus praktinio mokymo centrą Joniškio žemės ūkio mokykloje.

Projektu bus rekonstruojamos mokyklos patalpos (mokomoji ferma, daržinė, garažai, ūkinis pastatas, mokomosios dirbtuvės, vairavimo mokymo aikštelė (autodromas)) ir statomos naujos (šiltnamis, žemės ūkio technikos lauko aikštelė), perkama nauja žemės ūkio technika, mokymo įranga, kompiuterinė technika ir baldai, reikalingi tiesioginiame mokymo procese. Įgyvendinant projektą bus įrengiamos kalvystės, suvirinimo, šaltkalvystės, tekinimo, žemės ūkio mašinų, kombainų laboratorijos. Įgyvendinus projektą bus pagerintos/sukurtos visų žemės ūkio krypties mokomųjų programų (iš viso 8) infrastruktūra bei teikiamos aukštesnės kokybės švietimo paslaugos.

Projekto metu bus nupirkta šiuolaikiška žemės ūkio technika: javų kombainas, grūdų sėjamoji, keturi traktoriai, puspriekabės, tankinimo volai, plūgai, šienapjovė, pakabinamas grėblys, vartytuvas, ruloninis presas – vyniotuvas, teleskopinis krautuvas, grūdų valomoji, mėšlo kratytuvas, bulvių sodinamoji, bulvių kasamoji, ražienų noraginis skutikas, universalus mini traktorius – žoliapjovė, iš viso 23 žemės ūkio mašinos, o taip pat autobusas ir visureigis automobilis už 4.023.183,00 Lt. Pastatų rekonstrukcijai ir statybai numatyta 4.713.636,36 Lt ir šių darbų metu bus apšiltinami pastatai, keičiami langai, durys, remontuojamos laboratorijos bei perplanuojamos kai kurio patalpos, jas pritaikant mokymo procesui. Mokymo įrangai įsigyti skirta 934.410,74 Lt, baldams ir kompiuterinei technikai – 276.938,02 Lt.