Seminaras ,,Sveikatingumą skatinančios edukacijos“ Zarasų profesinėje mokykloje

Ankstų balandžio 21 d. rytą grupelė mūsų mokyklos mokytojų išvyko į Zarasus. Jau 9 val. Zarasų profesinėje mokykloje (ZPM) prasidėjo seminaras ,,Sveikatingumą skatinančios edukacijos“. Mus pasitiko Zarasų profesinės mokyklos direktorė Nijolė Guobienė.

              Seminaro organizatoriai sudarė galimybę visiems norintiems seminaro metu pasidalyti darbo patirtimi. Dalyviai keitėsi inovatyviomis idėjomis kuriant edukacines erdves, sveikatą stiprinančias edukacijas, didaktines priemones bei jų panaudojimą ugdymo (si) procese.

               Seminaro metu klausėmės įdomių ir naudingų pranešimų, diskutavome.

               Apie sveikatingumo programos integravimą į profesijos dalykus Zarasų profesinėje mokykloje kalbėjo mokytoja Donata Radionova. Susipažinome ir prisiminėme vaistinių augalų svarbą ir naudą grožiui ir sveikatai. Mokytoja Vida Šeikienė kalbėjo apie vaistinius augalus želdynuose. Mokytoja Janina Čepelionienė pakartojo ir priminė dar kartelį, kad augalai – sveikatos šaltinis ir visus apdovanojo augalų daigeliais.

               Kad būtumėme sveiki, turime siekti harmonijos ir pažinti save. Padedami mokytojos Elžbietos Juškėnienės, mokėmės taisyklingo kvėpavimo pratimų. Sužavėjo menininkės Aušros Mačiulytės  pristatymas apie kvapų ir spalvų terapiją ir smulkiosios rankų pirštų motorikos lavinimą floristinėmis priemonėmis. Mūsų mokytoja Emilija Ivanova pristatė video filmą apie JŽŪM esančias edukacines erdves. Mokytojos Žanetos Aidietytės keramikos dirbtuvėse susipažinome su keramika, kaip meno terapijos forma.

                 Po paskaitų apžiūrėjome mokyklos erdves, klases, laboratorijas, viešbutį, oranžeriją, valgyklą. Likome sužavėti sukurto ir puoselėjamo subtilaus grožio mokykloje. Parsivežėme po dalelę to grožio ir į Joniškį.

                 Neįmanoma užauginti tobulo žmogaus, neugdant grožio jausmo. (R.Tagorė) Tad stenkimės, kad grožį papildytų pastovios vertybės.

                                                                                                              Metodininkas Stasė Stulginskienė

© 2022 Joniškio žemės ūkio mokykla | Rekomenduoja: Atradau.lt | Sprendimas: Elektroninės Vizijos