Startuoja Erasmus+ 1 projektas

Joniškio žemės ūkio mokykla įgyvendins „Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo projektą “Europiniai praktiniai įgūdžiai” (Nr. 2021-1-LT01-KA122-VET-000017049). Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021-09-01 – 2022-09-01.

Pagrindinis Joniškio žemės ūkio mokyklos tarptautiškumo tikslas-plėtoti tarptautinę dimensiją profesinio mokymo kokybei gerinti ir jo konkurencingumui užtikrinti, siekiant parengti absolventus gyvenimui ir darbui globaliame pasaulyje. Šiuo projektu siekiama suteikti praktinių įgūdžių trijų specialybių mokiniams: žemės ūkio technikos priežiūros verslo darbuotojams, virėjams, barmenams ir padavėjams. Dalyvauja 16 moksleivių. Moksleiviai atliks 4 savaičių praktiką Austrijoje pagal sudarytą programą.  

Taip pat įstaigos vadovas ir du profesijos mokytojai dalyvaus 5 dienų „Job-shadowing“ veikloje Austrijoje, kad suspažintu su dualiniu mokymu ir pameistrystės metodo taikymu. Jo privalumais ir specifika.

Praktika tarptautinėje aplinkoje suteikia pasitikėjimo savimi, patobulina anglų kalbos žinias, suteikia praktinių žinių.