Susitikimas po šešiolikos metų!

Tuo metu kai vasara jau įsibėgėjusi, ir visi moksleiviai, mokytojai atostogauja, tie, kurie kažkada baigė mokyklą, planuoja susitikimus. Taip padarėme ir mes, 40/41 grupės, šią žemės ūkio mokyklą baigėme prieš 16 metų. Kiltų klausimas, kodėl tik dabar susitikome? Taip jau gyvenimas susiklostė… Likimas, aplinkybės mus visus išbarstė po skirtingus miestus, šalis. Iš mūsų grupės yra gyvenančių Anglijoje, Danijoje, Vokietijoje, Italijoje ir, žinoma, Lietuvos didesniuose ar mažesniuose miestuose.

Klasiokai, gyvenantys Joniškyje, vadinami kaip mūsų visų namiškiai, nes būtent jų dėka ir buvo organizuotas grupės susitikimas. Šviesią rugpjūčio trečiosios dieną mes, dvi grupiokės, atvažiavome su balionais ir pasisveikinome grupiokus. Kažkaip keista… net neatrodo, kad jau tiek metų nesimatėme, jau ilgokai neteko praverti mokyklos durų. O mokykla labai graži, kaip būtų ką tik atidaryta. Tik jau suaugę medžiai šnibžda apie prabėgusį laiką.

Buvo be galo malonu, kad gerbiamas direktorius Liudas Jonaitis atvyko susitikti su mumis, aprodė mokyklą. Džiaugėmės klausydami pasakojimų apie mokyklą, jos augimą, nuostabius mokinius ir mokytojus, kurie yra pasišventę savo darbui. Besiklausant man net mintis kilo, o gal dekoratyvinį apželdinimą dar pasimokyti?.. Galiu drąsiai pasakyti, kad mokykla labai stengiasi dėl savo mokinių.

Susitikimo metu teko nuotoliniu būdu (skype) bendrauti su mūsų aukletoja Viliūna Budriene, kuri mus auklėjo pusę metų. Jai išvykus gyventi į Kanadą, bendravimas nenutrūko. Buvo šaunu, kad ji kartu su direktoriumi mums pravedė klasės valandėlę.

Prieš atsisveikinant su mokykla, direktoriumi visi susibūrę paleidome į dangų spalvotus balionus, ir kiekvienas sugalvojome norą. Mano buvo: kad ir vėl visi susitiktume čia.

Mes čia buvome: Diana Podumanskaitė, Sandra Baltokaitė-Kanišauskienė, Lina Skablauskaitė-Remeikienė, Jūratė Vilaniškytė-Paulauskienė, Ramunė Kazlauskytė-Žemaitienė, Marija Škiudaitė-Rimdžiuvienė, Virginija Matulionytė, Benjaminas Rimdžius. Darius Jakubkis, Ramūnas Smilgius, Eligijus Zigmantas.

Ačiū direktoriui, visiems prisidėjusiems prie grupės susitikimo organizavimo, ir žinoma, visiems, kurie atvyko. Iki kito susitikimo!

Buvusi mokinė Diana Podumanskaitė

Nuotraukos iš asmeninio archyvo

© 2022 Joniškio žemės ūkio mokykla | Rekomenduoja: Atradau.lt | Sprendimas: Elektroninės Vizijos