Svečiai iš Aleksandro Stulginskio universiteto

Lapkričio 11 dieną Joniškio žemės ūkio mokykloje lankėsi Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) atstovai – universiteto studijų skyriaus vyr. vadybininkas Antanas Girčys ir dvi žavios studentės.

Girčys su studentėmis pristatė šiandien vienintelį universitetą Lietuvoje, rengiantį žemės, miškų ir vandens ūkio specialistus, kurie skleisdami biologines, inžinerines ir socialines technologijas, žemės, miško ir vandens išteklių darnaus naudojimo bei plėtros pažangiausias žinias ir patirtį yra pripažįstami. Mūsų mokyklos mokiniams jie papasakojo apie studijas šiame universitete, siūlomas programas ir galimybes siekti karjeros. Kiekvienais metais nors keli absolventai tęsią mokslą studijų programose: Žemes ūkio inžinerija ir vadyba, Žemės ūkio mechanikos inžinerija, Agronomija. Ne vienas mokyklos darbuotojas taip pat yra baigęs šią aukštąją mokyklą.

JŽŪM informacija ir nuotraukos