Take your chance – meeting in Lithuania ( 16-23 May, 2022 )

Gegužės 17 d. mokykloje startavo tarptautinis Erasmus+ projektas „Jugend in Aktion (2020-1-DE04-KA105-019174)”. Projekte dalyvauja 10 mokinių iš Wurzen profesinės mokyklos (Vokietija) ir 10 mokinių iš Joniškio žemės ūkio mokyklos bei po du lydinčius mokytojus iš kiekvienos mokyklos. Pirmąją dieną dalyviai buvo šiltai sutikti mokyklos direktorės J.Jurgelienės, čia jie pasidalino žiniomis apie Lietuvos ir Vokietijos profesinio mokymo sistemas, apsilankė JŽŪM mokymo bazėje, dalyvavo specialiai suorganizuotose susipažinimo veiklose, aptarė visos savaitės veiklas ir atliko namų darbus sekančiai dienai. Gegužės 18 d. projekto dalyviai lankysis Klaipėdos Vokiečių bendruomenės namuose, kur nagrinės temą apie „vilko vaikus” – jais dabar vadinami tuo metu trejų–šešiolikos metų buvę Rytų Prūsijos vaikai, kurie 1945–1948 metais kartu su vienu iš tėvų (dažniausiai mama, nes tėvas buvo žuvęs fronte ar patekęs į nelaisvę), svetimu suaugusiu žmogumi ar patys vieni (likę visiški našlaičiai) pasiekė Lietuvos miestus ir kaimus.