Tarptautinė praktika ir darbo „ šešėliavimas“ Danijoje

     Pagrindinis Joniškio žemės ūkio mokyklos tarptautiškumo tikslas-plėtoti tarptautinę dimensiją profesinio mokymo kokybei gerinti ir jo konkurencingumui užtikrinti, siekiant parengti absolventus gyvenimui ir darbui globaliame pasaulyje. Šiais mokslo metais mokykla vėl įgyvendina ERASMUS +1 pagrindinio veiksmo mobilumo projektą „Praktinių kompetencijų tobulinimas per tarptautinę patirtį“ (Nr. 2022-1-LT01-KA122-VET-000074923).

    Šiuo projektu siekiama suteikti praktinių įgūdžių trijų specialybių mokiniams: žemės ūkio darbuotojams, virėjams, barmenams ir padavėjams.  Jau 16 moksleivių atliko 4 savaičių praktiką Austrijoje rudenį.

     Dar 4 moksleiviai ką tik grįžo iš dviejų savaičių praktikos vienoje iš Danijos žemės ūkio mokyklų. Mūsų moksleiviai kartu su kolegomis iš Danijos lankėsi žemės ūkio laboratorijose, kur stiprino gyvulininkystės žinias, įgijo praktinių įgūdžių. Mokyklos pavaduotoja bei du profesijos mokytojai Toje pačioje mokykloje stebėjo kolegų vedamas pamokas tarptautinei grupei, domėjosi tarptautinės programos populiarumu ir jos rengimo ypatumais.

    Praktika tarptautinėje aplinkoje suteikia pasitikėjimo savimi, patobulina anglų kalbos žinias, suteikia galimybę dirbti tarptautinėje aplinkoje bei įtvirtina praktinius įgūdžius.

Projekto dalyviams laisvalaikio metu Danijoje