Tarptautinė smulkaus verslo organizavimo patirtis būsimiesiems žemdirbiams ir floristams

2012-2013 m. Joniškio žemės ūkio mokykla kaip partnerė dalyvauja Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla įgyvendino Leonardo da Vinci programos IVT mobilumo projektą „Tarptautinė smulkaus verslo organizavimo patirtis būsimiesiems žemdirbiams ir floristams“, projekto Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0786. Veikla buvo vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projektu buvo siekiama pagerinti mokyklos žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, ir floristo specialybių mokinių praktinius gebėjimus smulkiojo verslo organizavimo ir administravimo srityje, kartu patobulinant projekto dalyvių bendravimo užsienio kalba, mokymosi, socialinę ir tarpkultūrinę kompetencijas.

Šiam tikslui pasiekti 2012 m. liepos mėn. 3 mūsų mokyklos mokiniai atliko 4 savaičių stažuotę Austrijoje, Karintijos regione, o 1 mokinė atliko stažuotę Vokietijoje. Floristai stažavosi įvairiose nedidelėse gėlių auginimo ir pardavimo įmonėse, o žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo specialybės mokiniai – ūkininkų ūkiuose.

Floristai stažuotės metu susipažino su smulkaus verslo įmonės organizacine struktūra ir su apskaitos organizavimu įmonėje, mokėsi priimti ir paruošti floristines prekes, aptarnauti klientus, reklamuoti prekes ir įvertinti verslo pelningumą. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo specialybės mokiniai ūkininkų ūkiuose susipažino su ūkio organizacine struktūra ir su apskaitos organizavimu ūkyje, padėjo prižiūrėti gyvulius, dirbo skerdykloje, padėjo ruošti mėsą ir gaminius iš mėsos, padėjo prekiauti šiais gaminiais, mokėsi aptarnauti klientus, reklamuoti parduodamą produkciją ir įvertinti verslo pelningumą.

Austrijos grupei priimančioji organizacija suorganizavo dvi ekskursijas: į šalies sostinę Vieną ir į Italijos miestą – Veneciją, o  stažuotės Vokietijoje dalyviai savaitgalius leisdavo Hamburgo mieste.

Projekto dalyvių įgytos žinios, gebėjimai ir profesiniai įgūdžiai buvo įvertinti priimančiųjų organizacijų sertifikatais, Europass mobilumo dokumentu ir specialybės dalykų praktinio mokymo įvertinimais.