Traktorininkų pažymėjimai

Keičiame ir išduodame traktorininkų pažymėjimus:

  • Pasibaigus galiojimo laikui (išduoti iki 2000-06-01 negalioja, naujai išduoti pažymėjimai galioja 10 metų);
  • Netinkamus naudoti (susidėvėjusius, sugadintus ir t.t.);
  • Pasikeitus turinčio asmens duomenims (pavardė, vardas);
  • Jeigu asmuo įgijo teisę vairuoti kitų kategorijų traktorius ir savaeiges mašinas, negu   nurodytos traktorininko pažymėjime.

Vietoj pamesto ar kitaip prarasto traktorininko pažymėjimo išduodamas naujas pažymėjimas (dublikatas), pateikus teritorinės policijos įstaigos pažymą apie tai, kad traktorininko pažymėjimas nėra sulaikytas. Traktorininko pažymėjimas vietoj pamesto ar kitaip prarasto išduodamas pagal mokymo įstaigos archyvuose turimus duomenis apie įgytą traktorininko kvalifikaciją arba, jeigu traktorininko kvalifikacija buvo įgyta kitoje mokymo įstaigoje, tik gavus šios įstaigos raštišką patvirtinimą apie suteiktą traktorininko kvalifikaciją.

Keitimui reikalingi šie dokumentai:

  • Senas traktorininko pažymėjimas (originalas);
  • Asmens dokumentas;
  • Sveikatos pažymėjimas (forma 083-1/a);
  • Nuotrauka (3×4 cm).
  • Kaina 20 Eur.


Traktorininkų pažymėjimų išdavimas ir keitimas vykdomi:

  • kiekvieną dieną nuo 9 val. iki 16 val. (Joniškyje);