Apskaitininko ir kasininko profesinio mokymo modulinė programa

APSKAITININKO IR KASININKO PROFESINIO MOKYMO MODULINĖ PROGRAMA

Kvalifikacija: Apskaitininkas ir kasininkas
Mokymosi trukmė 1 metai

Būtinas minimalus išsilavinimas: vidurinis

 

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą apskaitininką ir kasininką, gebantį tvarkyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaitos dokumentus, vykdyti darbo užmokesčio apskaitą, ūkinių faktų apskaitos dokumentuose atvaizdavimą, atlikti kasos operacijas ir teisingai jas įforminti.

 

Absolventai gebės: formuoti apskaitos informacinę sistemą ir pildyti apskaitos registrus; dokumentuoti ir registruoti ilgalaikį turtą apskaitoje; dokumentuoti ir registruoti apskaitoje kasos ir banko operacijas; formuoti ir apskaityti atsargų apskaitos duomenis; formuoti ir apskaityti pajamų ir sąnaudų apskaitos duomenis; formuoti ir apskaityti mokėtinų ir gautinų sumų duomenis; formuoti ir apskaityti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitos duomenis. įgis šias kompetencijas: gamybos išlaidų bei produkcijos savikainos apskaitymas; mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas; finansinių ataskaitų rengimas.

 

Mokiniai mokysis šių profesinio mokymo modulių:

 

  • Apskaitos informacinės sistemos formavimo ir apskaitos registrų pildymo
  • Ilgalaikio turto dokumentavimo ir registravimo apskaitoje
  • Kasos ir banko operacijų dokumentavimo ir registravimo apskaitoje
  • Atsargų apskaitos duomenų formavimo ir apskaitymo
  • Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimo ir apskaitymo
  • Mokėtinų ir gautinų sumų duomenų formavimo ir apskaitymo
  • Mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo
  • Finansinių ataskaitų rengimo

 

© 2021 Joniškio žemės ūkio mokykla | Rekomenduoja: Atradau.lt | Sprendimas: Elektroninės Vizijos