Mokymai

1. Traktorių vairuotojų (traktorininkų) (Kursai organizuojami Joniškyje ir Gruzdžiuose):

  • TR1 kategorijos traktorių vairuotojų, galinčių vairuoti ratinius ir vikšrinius traktorius iki 60kW galios, trukmė 4 savaitės. Teisę vairuoti (mokintis vairuoti) TR1 kategorijos traktorius turi ne jaunesni kaip 15 metų asmenys (be teisės važiuoti keliais, kol sukaks 16 metų). Kaina – 188,26 EUR.
  • TR2 kategorijos traktorių vairuotojų, galinčių vairuoti traktorius 60kW arba didesnės variklio galios – mokymosi trukmė 5 savaitės, turintiems TR1 kategoriją – 1 savaitė. Teisę vairuoti (mokintis vairuoti) TR2 kategorijos traktorius turi ne jaunesni kaip 17 metų asmenys. Kaina – 86,89 EUR.
  • SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojų, trukmė – 5 savaitės, turintiems TR1 kategoriją arba TR2 kategoriją – 1 savaitė. Teisę vairuoti (mokintis vairuoti) SZ kategorijos traktorius turi ne jaunesni kaip 17 metų asmenys. Kaina – 101,37 EUR.

TRAKTORININKŲ KURSAI SAVIŠVIETOS BŪDU:

Mokymų trukmė 2 dienos. Kaina – 49,24 EUR / viena kategorija.

Asmenims, pageidaujantiems įsivertinti anksčiau įgytas TR1 ir (ar) TR2, SZ kategorijos traktorininko kompetencijas ir įgyti atitinkamos kategorijos kvalifikaciją, mokykloje organizuojamos konsultacijos teorinių ir praktinių žinių įvertinimui.

1. Įsivertinti anksčiau įgytas kompetencijas, siekiant gauti kvalifikacijos pažymėjimą, suteikiantį vairuoti TR1 ir (ar) TR2 traktorius SZ kategorijos savaeiges žemės ūkio mašinas, gali laikyti:

2. ūkininkai ir jų šeimų nariai, kiti žemės ūkio veikla užsiimantys asmenys, turintys reikiamų praktinių žinių dirbti su traktoriais;

3. asmenys, turintys motorinių transporto priemonių vairuotojų pažymėjimus, suteikiančius teisę vairuoti C1, C, C1E, CE, D, D1, DE arba D1E kategorijų motorines transporto priemones bei turintys reikiamų praktinių žinių dirbti su traktoriais;

4. asmenys, turintys motorinių transporto priemonių vairuotojų pažymėjimus, suteikiančius teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones savišvietos būdu gali laikyti  tik TR1 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) kvalifikacinius egzaminus.

5. Įsivertinti anksčiau įgytas kompetencijas (jei mokėsi pagal formaliojo, neformaliojo profesinio mokymo programas ar programos dalį (modulį), darbo veiklos arba savišvietos būdu) negali asmenys, neturintys jokio motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo ir neturintys reikiamų praktinių įgūdžių dirbti su traktoriais. Šie asmenys lanko mokymo kursus bendra tvarka pagal Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro patvirtintas TR1 kategorijos (160 val.) ir TR2 kategorijos (40 val.) traktorių vairuotojų (traktorininkų) bei SZ kategorijos  savaeiges žemės ūkio mašinų (40 val.) mokymo programas.

6. Į mokykloje organizuojamas konsultacijas žinių įvertinimui, siekiant įgytį TR1, TR2 ar/ir SZ kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) kvalifikaciją priimami asmenys, sulaukę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr.3D-499 „Dėl traktorių ir savaeigių mašinų, kurios nepriskiriamos automobiliams, kategorijų ir minimalaus vairuotojų amžiaus patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 85-3609), nustatyto amžiaus.

2. Ūkininkavimo pradmenų kursus, skirtus asmenims, neturintiems žemės ūkio išsilavinimo ir siekiantiems įregistruoti ūkį Ūkininkų ūkių registre. Kursų trukmė 8 savaitės (320 val.). (Kursai organizuojami Joniškyje ir Gruzdžiuose). Kaina – 188,26 EUR.

3. Apdailininkų mokymo kursai, asmenims turintiems pagrindinį išsilavinimą, trukmė – 29 savaitės (1200 val.). Kaina – 926,79 EUR.

4. Pardavėjų mokymo kursus:

  • Asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą, trukmė – 22 savaitės (880 val.). Kaina – 724,05 EUR.
  • Asmenims turintiems  pagrindinį išsilavinimą, trukmė – 29 savaitės (1200 val.). Kaina – 868,86 EUR.

Papildoma informacija ir registracija –  Joniškio ŽŪM – (8 687) 33807,
Gruzdžių sk. – (8-41) 502217, (8-615) 19490, el. paštu suaugusiumokymas@jzum.lt