Vadovo darbotvarkė

Gegužės 21 d.: 13-15 val. Sveikatos, šeimos, ir socialinių reikalų komiteto posėdis

                            17-19 val. darbas su dokumentais

Gegužės 30 d.: 13-15 val. Tarybos posėdis

                            17-19 val. darbas su dokumentais