Vadovo darbotvarkė

Rugsėjo 6-9 d.    komandiruotė į Lenkiją

Rugsėjo 19 d.:   13-15 val. Sveikatos, šeimos, ir socialinių reikalų komiteto posėdis

                                17-19 val. darbas su dokumentais

Rugsėjo 28 d.   13-15 val. tarybos posėdis

                                17-19 val. darbas su dokumentais