Žemės ūkio gamybos verslo darbininko profesinio mokymo programa

ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS VERSLO DARBININKO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Kvalifikacija: žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas.

Baigusiems 10 klasių pagal individualizuotą mokymo programą.

Mokslas trunka 2 metus.

Įgyjamas profesinis išsilavinimas.

 

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą žemės ūkio gamybos verslo darbuotoją, gebantį dirbti samdomą darbą žemės ūkio bendrovėse (ūkiuose) ir (arba) savarankiškai organizuoti ir vykdyti veiklą ūkininko ūkyje..

Absolventai gebės: įkurti ir įregistruoti ūkį; dirbti traktoriais ir juos prižiūrėti; auginti lauko augalus; auginti įvairių rūšių gyvulius; vykdyti žemės ūkio veiklą; gaminti, perdirbti ir realizuoti augalininkystės produkciją; gaminti, perdirbti ir realizuoti gyvulininkystės produkciją; tvarkyti ūkio veiklos apskaitą; naudoti augalų apsaugos produktus; slaugyti ir prižiūrėti sergančius gyvūnus; ūkininkauti ekologiškai; auginti netradicinius augalus; auginti netradicinius gyvūnus; auginti sodo augalus; auginti daržoves; auginti ir prižiūrėti miškus; auginti gėles; auginti žuvis tvenkiniuose; auginti avis; auginti mėsinius galvijus; auginti kultūrinius grybus; prižiūrėti bites.

Įsidarbinimo galimybės: mokymas pagal parengtą modulinę programą garantuoja, kad asmenys įgis žinių ir specialiųjų gebėjimų, reikalingų ūkininko ūkio ir (arba) žemės ūkio įmonės kūrimui, plėtrai, valdymui bei darbui žemės ūkio produkcijos gamybos, perdirbimo ir realizavimo ūkiuose ir (arba) žemės ūkio įmonėse. Baigus modulinę mokymosi programą, giminingas universitetines ar neuniversitetines studijas galima tęsti aukštojoje mokykloje.

 

Mokiniai mokysis šių profesinio mokymo modulių:

 

 • Augalininkystės produkcijos gamybos ir realizavimo
 • Augalų apsaugos produktų naudojimo
 • Avininkystės pradmenų
 • Bitininkystės pradmenų
 • Daržininkystės pradmenų
 • Ekologinio ūkininkavimo
 • Gėlininkystės pradmenų
 • Gyvulininkystės produkcijos gamybos ir realizavimo
 • Įvado į darbo rinką
 • Įvado į profesiją
 • Įvairių rūšių gyvulių auginimo
 • Kultūrinių grybų auginimo pradmenų
 • Lauko augalų auginimo
 • Mėsinės galvijininkystės pradmenų
 • Miškininkystės pradmenų
 • Netradicinių augalų auginimo
 • Netradicinių gyvūnų auginimo
 • Sodininkystės pradmenų
 • TR1, TR2, SZ kategorijų traktorių vairavimo
 • Tvenkininės žuvininkystės pradmenų
 • Ūkininkavimo pradmenų
 • Ūkio veiklos apskaitos
 • Veterinarinės slaugos
 • Žemės ūkio veiklos vykdymo
© 2019 Joniškio žemės ūkio mokykla | Rekomenduoja: Atradau.lt | Sprendimas: Elektroninės Vizijos