„UŽDARO GRUNTO AUGALŲ AUGINIMAS“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-00051

APIE PROJEKTĄ

Kadangi didėja smulkių ir šeimos ūkių reikšmė kaimo plėtros procese. Taip pat didėja ekologiškų, išskirtinės kokybės produktų paklausa tiek vidaus, tiek užsienio rinkose.  Jauniems žemdirbiškų profesijų  atstovams trūksta įgūdžių, kaip intensyvinti uždaro grunto augalų produktyvumą, vystyti konkurencingą ūkį, stiprinti verslumą.

Dauguma  moksleivių yra iš ūkių, kurie sunkai konkuruoja rinkoje, taip pat neturi galimybės dirbti modernia technika ir įranga. Projekto partnerės  vykdydamos žemės ūkio programas ir ruošdama būsimus ūkininkus neturi galimybės suteikti moksleiviams praktikos žinių auginant uždaro grunto augalus. Šio projekto tikslas buvo suteikti būsimiems žemdirbiams galimybę įgyti praktinių įgūdžių auginant, prižiūrint, realizuojant uždaro grunto augalus.

Siunčiantys partneriai: Joniškio žemės ūkio mokykla (koordinatorė); Joniškėlio I. Karpio ŽŪPM;  Šiaulių profesinio rengimo centras

Priimantis partneris buvo Norvegijos MO žemės ūkio mokyklos. Praktika truko 2 savaites.

Projekto dalyviai parengė PowerpPoint pranešimus apie praktikos metu vykdytas veiklas, įgytas kompetencijas, įgūdžius, bei grupelėse (po 4 dalyvius) parengė pranešimus vienai skirtai temai detaliau.

Temos:

Projekto dalyviai įgijo praktinių specifinių žinių ir  įgūdžių auginant uždaro grunto augalus. Šie įgūdžiai leis jiems savo šalyje pritaikyti įgytas žinias, kurti savo uždaro grunto augalų ūkius, nes Šiaurinėje Lietuvoje jų labai trūksta. Mokiniai susipažino su kitos šalies kultūra, praplėtė akiratį, išmoko labiau pasitikėti savo jėgomis, būti savarankiški, veiklūs ir atsakingi, norintys ir gebantys nuolat mokytis.

Europos šalyse įgytos kompetencijos užtikrins sėkmingesnę mokinių profesinę karjerą, skatins savo verslo kūrimą, o tai mažins jaunų bedarbių gretas Europoje.

Ataskaitos:

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
s,
,
s,
,